Výroční členská schůze ve čtvrtek 28.1.2016

13.01.2016 18:44

 POZVÁNKA

na výroční členskou schůzku KČT Tišnov, která se koná mimořádně již 
ve čtvrtek 28. ledna 2016 od 18.00 hodin v kavárně "POHODA"

Program: 
1. Zahájení, přivítání hostů, volba komisí (mandátová, návrhová, volební)
2. Zpráva o mandátu VČS
3. Změny v členské základně
4. Změna v organizaci - Projekt fůze a začlenění odboru do KČT 
5. Volba delegáta na konferenci Jihomoravské oblasti KČT
6. Zpráva předsedy a výboru o činnosti klubu v roce 2015
7. Zpráva z oblasti značení v roce 2015
8. Zpráva o hospodaření v roce 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016
9. Zpráva revizora klubu
10. Plán akcí na rok 2016
11. Diskuse k plánu akcí a jiné
12. Schválení usnesení
13. Závěr
Výběr členských příspěvků a předplatného časopisu Turista

     Všechny členy zve výbor KČT Tišnov

—————

Zpětpočítadlo.abz.cz