Pozvánka na VČS

10.02.2013 13:36

Pozvánka na výroční členskou schůzku KČT Tišnov, která se koná ve čtvrtek 14. února 2013 v 18.00 hodin v salonku Restaurace u radnice v Tišnově.

Program:             

 1. Zahájení, přivítání hostů, volba komisí (mandátová, návrhová, volební)
 2. Přijetí nových členů
 3. Zpráva výboru o činnosti klubu v roce 2012
 4. Zpráva značkařského obvodu Tišnov v roce 2012
 5. Zpráva o hospodaření v roce 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013
 6. Zpráva o revizi majetku klubu
 7. Návrhy na vyznamenání členům odboru u příležitosti 125. výročí KČT
 8. Plán činnosti na rok 2013
 9. Diskuse k plánu činnosti a jiné
 10. Volba delegáta na konferenci oblasti
 11. Schválení usnesení
 12. Závěr
 13. Ostatní - členské příspěvky, předplatné časopisu Turista a jiné.

 

Malé občerstvení pro členy zajištěno.

                                                                                                                     Všechny členy zve

                                                                                                                     výbor KČT Tišnov

—————

Zpětpočítadlo.abz.cz